AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida
AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida
Treballem amb l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic de l’alumne, ja que ens centrem en el seguiment de les carències existents a nivell curricular i resolem els dubtes que puguin sorgir a l’hora de realitzar els exercicis i estudiar.

Entenem que l’aprenentatge no es igual per a tots, per això tenim grups reduïts, per tal que sigui un aprenentatge més personalitzat i proper.

Durant el curs escolar i l’estiu realitzem un seguiment per tal que l’alumne no perdi l’hàbit d’estudi, treballant conjuntament aquelles matèries a millorar. Es tracta d’un acompanyament durant tot el curs acadèmic amb assessorament i tutories pedagògiques en cas de ser necessari.

Tanmateix, oferim classes de repàs particulars per treballar aquelles matèries que presenten més dificultats, preparar la selectivitat o proves d'accés a cicles i universitat.

Primària

ESO

Batxillerat

Universitat

"Ens centrem en el seguiment dels deures diàriament i en la preparació d’exàmens per a una millora en l’expedient acadèmic de l’alumne"
Els nostres alumnes interioritzen els idiomes de forma natural ja que les nostres classes es duen a terme íntegrament en la llengua treballada. Creem un ambient d’ensenyament-aprenentatge que procuri motivar als alumnes treballant les quatre àrees pròpies com són: la lectura, l’escriptura, la comprensió auditiva i l’expressió oral.
Realitzem classes per a totes les edats, fins i tot per a adults. Classes d’anglès, francès, rus, italià, xinès, etc. per a tots els nivells (iniciació, manteniment i perfeccionament) i et preparem i acompanyem si vols realitzar algun examen oficial.

Diferenciem les nostres classes segons a qui van dirigides:
  • Infants: on l’aprenentatge dels nens i nenes d’educació infantil i d’educació primària va lligat amb la interacció i el joc. Classes dinàmiques que els permeten interioritzar els conceptes i continguts mentre s’ho passen bé.
  • Joves: preparem els alumnes per tal que aprofundeixin en la llengua i consolidin el vocabulari i la gramàtica, millorant la pronunciació, l’expressió i la fluïdesa. Creem grups homogenis classificats per edats i nivells.
  • Adults: la formació va adaptada al nivell que tingui l’adult, des de la iniciació fins al perfeccionament. Tenim varietat horària i ens centrem en l’ús que se li vulgui donar a l’idioma, tant per la feina, per viatjar, per afició o bé per passar un examen oficial.
"Us heu plantejat com heu après català o castellà? El mateix heu de fer amb els altres idiomes. Aprendre parlant-lo, practicant"