AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida

Learn Playing és un projecte d’Aurea que gestiona tots aquells serveis relacionats amb el món de l’educació en el lleure. El nostre projecte pretén crear entorns favorables per als alumnes, que els facilitin l’aprenentatge diari a traves de diverses activitats, amb la finalitat de passar-ho bé desenvolupant les seves capacitats afectives, socials i comunicatives.

La gestió d’extraescolars, els casals de vacances, tallers infantils, programes educatius i monitoratge d’activitats  son alguns dels serveis que oferim.

Garantim la qualitat de les nostres activitats i una gestió òptima d’aquestes, mantenint una comunicació amb les famílies fluida i propera. Treballem conjuntament amb les AMPA i les escoles amb l'objectiu d'oferir activitats personalitzades que s’adaptin al nostre ideari i al del centre.
Organitzem i gestionem casalets durant les vacances escolars. Amb aquest projecte pretenem crear situacions divertides mitjançant la pràctica de l’esport, els jocs tradicionals de carrer, diferents tallers i excursions, on els nens i nenes de cada població gaudeixin de les vacances escolars.
Estem preparant aquesta secció per al curs 2019-2020