AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida


Nou espai d’aprenentatge STEAM amb Engijoc.

STEAM és l’acrònim anglès que engloba les disciplines educatives; Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i Mathematics (matemàtiques)

Engijoc és un equip humà de mestres i enginyers amb l’objectiu d’oferir i impulsar activitats didàctiques que satisfacin les inquietuds i curiositats dels infants mitjançant el joc.

En aquesta activitat, on ens centrarem en la robòtica educativa, els nens treballaran en equip en la construcció i programació dels robots LEGO Mindstorms EV3 i WeDo 2.0, que són una eina educativa molt versàtil i potent.

Durant el transcurs d’aquesta activitat, d’una banda, s’introduirà els alumnes al món de la mecànica, la informàtica i l’electrònica d’una manera lúdica, per animar-los a estudiar amb més ganes en les seves respectives escoles les matèries STEAM. Però, a més, es treballaran les dinàmiques i els rols que s’esperen dels futurs estudiants universitaris i treballadors com: la capacitat de treball en equip, la imaginació, la creativitat i la comunicació.

Seguim un model pedagògic i metodològic, treballant des de l'assaig-error, en equip, fent un anàlisi del repte, fomentant la creativitat, compartint les idees, sent creatius, entre molts d'altres.


Beneficis d’utilitzar LEGO en l’educació.

Son moltes les escoles que utilitzen LEGO a les aules, ja que ajuda a fomentar nombroses habilitats entre els més petits. Aquestes són alguns del avantatges de treballar amb aquest tipus de jocs:

  • Desenvolupar la creativitat, tant en el joc individual com en el col·lectiu.
  • Ajuda a comprendre les matemàtiques i la geometria d’una forma més lúdica.
  • Millora la capacitat per resoldre problemes. S’ha de trobar solucions si o si i aporta un benefici en totes les assignatures científiques i tècniques.
  • Ajuda a desenvolupar el pensament lògic: els alumnes necessiten estructurar i organitzar les seves idees y per tant, utilitzen la lògica.

 

La nostra metodologia, la nostra experiència en diversos àmbits i les ganes de créixer, canviar i evolucionar constantment ens ajuden a dissenyar, elaborar material i portar a terme les nostres activitats" (Engijoc)