AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida

Nosaltres

AUREA
és una empresa jove, especialitzada en la formació integral i l’educació en el lleure, que ofereix serveis de creixement intel·lectual i personal en diferents àmbits.


La marca AUREA neix de la unió de dues empreses: Aurea Acadèmia de formació i arts, dedicada a la formació acadèmica i professional, i Learn Playing, una empresa dedicada a l’organització d’activitats formatives i lúdico-esportives per als joves.

Les raons del nom

Aurea és una raó, secció o proporció divina que representa un nombre irracional conegut com a nombre auri o nombre d’or, i designat habitualment per la lletra grega Φ o φ (fi) en honor a Fídies, escultor i arquitecte grec del Partenó.

Aquesta proporció divina s’utilitza en matemàtiques, per tan en ciències, però també s’ha utilitzat al llarg de la història per crear moltes obres d’art.

“Ens agraden les persones, creiem en elles”
Formació i arts és l’àrea que es centra en l’ensenyament acadèmic i la formació especialitzada per a empreses, entitats i persones. S’ofereixen serveis de repassos escolars i universitaris, preparació d’exàmens oficials, aprenentatge d’idiomes de forma interactiva i formació per a particulars i empreses en diferents àmbits.

Addicionalment, oferim classes de diferents expressions artístiques com el dibuix, la pintura o les manualitats, ajudant d’aquesta forma a desenvolupar la creativitat i la imaginació i a augmentar la capacitat de concentració.

Learn Playing és l’àrea de projectes educatius relacionats amb l’educació en valors a través del lleure. Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament integral dels alumnes s’ofereixen serveis d’extraescolars per escoles, tallers per a entitats, monitoratge, activitats per a adults i casalets d’estiu.

La nostra experiència ens ha proporcionat les eines i recursos necessaris per poder proporcionar a les nostres activitats un sentit educatiu i lúdic que afavoreix l'aprenentatge dels nostres alumnes.