AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida
  • A l’inici de curs es farà efectiu el pagament del material del curs (llibres i material fungible utilitzat durant les classes).
  • Els pagaments s’efectuaran al començament de cada període (anual, trimestral o mensual).
  • Les classes particulars es podran cancel·lar amb un dia d’antelació per poder tenir dret a recuperar-la. En cas contrari no es podrà recuperar. Les classes de cursos extensius no es recuperen.
  • Els dies festius o vacances d’acord amb el Calendari Escolar (Nadal, Setmana Santa i ponts) no són recuperables ja que han estat tinguts en compte a l’hora d’establir les tarifes d’aquest curs.
  • D’acord amb la Llei Orgànica 15 / 1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El Responsable del Fitxer és AUREA SCP i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant comunicació escrita a la seu d’AUREA SCP: Plaça Lluís Companys, 3, 25600 Balaguer.