LA TEVA ACADÈMIA DE FORMACIÓ I ARTS

Professorat especialitzat en repassos de totes les àrees i nivells formatius

Organitzem i gestionem casalets durant les vacances escolars. Amb aquest projecte pretenem crear situacions divertides mitjançant la pràctica de l’esport, els jocs tradicionals de carrer, diferents tallers i excursions, on els nens i nenes de cada població gaudeixin de les vacances escolars.

L’objectiu que es persegueix és viure noves experiències que ajudaran al creixement personal, adquirint valors com la tolerància, el respecte i la companyonia, que donaran suport al desenvolupament per aprendre a ser i estar.

Interioritzem hàbits molt presents en l’actualitat com el respecte per la natura i els animals, el reciclatge, tenir cura del medi ambient, de l’entorn que ens envolta i de nosaltres mateixos. Tanmateix, ens desmarquem d’estereotips de gènere, d’actituds intolerants envers les persones, de consums abusius o del malbaratament de recursos.

Per complir amb tots els objectius i ser fidels a la nostra filosofia, proposem una temàtica general per dotar de contingut els nostres casalets, seguint una historia que esdevé el fil conductor per a totes les activitats. En funció dels recursos ens adeqüem a les necessitats de cada municipi o entitat, intentant sempre treure el màxim rendiment mitjançant activitats lúdiques, educatives, artístiques i esportives.