Organitzem i gestionem casalets durant les vacances escolars. Amb aquest projecte pretenem crear situacions divertides mitjançant la pràctica de l’esport, els jocs tradicionals de carrer, diferents taller i excursions on els nens i nenes de cada població gaudeixin de les vacances escolars.

L’objectiu que es persegueix és viure noves experiències que ajudaran al creixement personal, adquirint valors com la tolerància, el respecte i la companyonia, que donaran suport al desenvolupament per aprendre a ser i estar.

Nosaltres ens ocupem de tot: promocionem els casalets, gestionem el registre d'inscripcions, proporcionem els monitors i elaborem conjuntament amb ells una guia detallada d’activitats per garantir el bon funcionament del casalet. 

Oferim un retorn a tots els pares i mares a través de material audiovisual i un contacte directe i pròxim.

Com ho fem?

 

  • Proposem una temàtica general per dotar de contingut els nostres casalets seguint una història que esdevé el fil conductor per a totes les activitats.
  • Entenem que els casalets son en períodes de vacances escolars i prioritzem la felicitat dels infants i la diversió.
  • Tenim un equip de monitors qualificats amb experiència en el món de l’educació i el lleure.
  • Elaborem una guia d’activitats conjuntament amb els monitors i educadors que formen part del casalet.
  • Interioritzem hàbits molt presents en l’actualitat com el respecte per la natura i els animals, el reciclatge, tenir cura del medi ambient, de l’entorn que ens envolta i de nosaltres mateixos.
  • Ens desmarquem d’estereotips de gènere, d’actituds intolerants envers les persones, de consums abusius o del malbaratament de recursos.
  • En funció dels recursos, ens adeqüem a les necessitats de cada municipi o entitat, intentant sempre treure el màxim rendiment mitjançant activitats lúdiques, educatives, artístiques i esportives.


Més informació