AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida

Classes de Francès

Nous horaris de Francès per a tots els nivells

24/09/2019

Aurea llança nous horaris de Francès per a totes les edats i nivells.
Els nostres alumnes interioritzen els idiomes de forma natural ja que les nostres classes es duen a terme integrament en la llengua treballada. Creem un ambient d'ensenyament-aprenentatge que procuri motivar als alumnes treballant les quatre àrees pròpies com són: la lectura, l'escriptura, la comprensió auditiva i l'expressió oral.
Les nostres classes son amb grups reduïts de 6 alumnes per aula.