AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida
Treballem amb l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic de l’alumne, ja que ens centrem en el seguiment de les carències existents a nivell curricular i resolem els dubtes que puguin sorgir a l’hora de realitzar els exercicis i estudiar. Entenem que l’aprenentatge no es igual per a tots, per això tenim grups reduïts, per tal que sigui un aprenentatge més personalitzat i proper. Durant el curs escolar i l’estiu realitzem un seguiment per tal que l’alumne no perdi l’hàbit d’estudi, treballant conjuntament aquelles matèries a millorar. Es tracta d’un acompanyament durant tot el curs acadèmic amb assessorament i tutories pedagògiques en cas de ser necessari.

Primària

ESO

Batxillerat

Universitat

Ens podem centrar en el seguiment dels deures diàriament, o a la preparació d’exàmens des del primer dia, de forma que assegurarem una millora en l’expedient acadèmic de l’alumne.
Els nostres alumnes interioritzen els idiomes de forma natural ja que les nostres classes es duen a terme íntegrament en la llengua treballada. Creem un ambient d’ensenyament-aprenentatge que procuri motivar als alumnes treballant les quatre àrees pròpies com són: la lectura, l’escriptura, la comprensió auditiva i l’expressió oral.

Realitzem classes per a totes les edats, fins i tot per a adults. Classes d’anglès, francès, rus, italià, xinès, etc. per a tots els nivells (iniciació, manteniment i perfeccionament) i et preparem i acompanyem si vols realitzar algun examen oficial.

Diferenciem les nostres classes segons a qui van dirigides:
  • Infants: on l’aprenentatge dels nens i nenes d’educació infantil i d’educació primària va lligat amb la interacció i el joc. Classes dinàmiques que els permeten interioritzar els conceptes i continguts mentre s’ho passen bé.
  • Joves: preparem els alumnes per tal que aprofundeixin en la llengua i consolidin el vocabulari i la gramàtica, millorant la pronunciació, l’expressió i la fluïdesa. Creem grups homogenis classificats per edats i nivells.
  • Adults: la formació va adaptada al nivell que tingui l’adult, des de la iniciació fins al perfeccionament. Tenim varietat horària i ens centrem en l’ús que se li vulgui donar a l’idioma, tant per la feina, per viatjar, per afició o bé per passar un examen oficial.
"Us heu plantejat com heu après català o castellà? El mateix heu de fer amb els altres idiomes. Aprendre parlant-lo, practicant"

Creem un espai per a l’expressió artística mitjançant el dibuix, la pintura i diferents manifestacions artístiques. La finalitat de les classes és oferir les eines necessàries per al desenvolupament de la tècnica, la imaginació i les capacitats creatives.

Dibuix per infants i joves
Tècniques seques: carbonet, guix, pastel, llapis policrom i ceres.


Pintura per adults

Tècniques pictòriques seques i mixtes: olis, acrílics, textures, entre altres.
Tècniques teòriques: encaixats, esbossos ràpids, apunts detallats, reduccions, ratllats unidireccionals i pluridireccionals, augments, entre altres.

“Un espai per a l’expressió artística”

Et preparem per exàmens oficials com la Selectivitat, la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, l’accés a la universitat per majors de 25 anys i els exàmens d’escoles d’idiomes.
Dissenyem plans d’estudi a mida per a cada alumne en funció de les seves necessitats, t’ajudem en el dia a dia i fem un seguiment del treball realitzat.

“Molts anys d’experiència, mà esquerra i perseverança ens avalen”