AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida

Entitat Organitzadora de la bonificació Aurea Formació

Vostè, com a empresa que es bonifica la formació és, en últim terme, qui respon legalment de la gestió dels fons per a la formació. També és qui es fa càrrec de la despesa de la formació si la bonificació no s’ha fet correctament o no ha estat ben informada. Per aquest motiu és important escollir molt curosament l’entitat organitzadora de la formació i la bonificació a la vostra empresa, per evitar incórrer en problemes legals amb la Seguretat Social o sorpreses desagradables un cop feta la formació.

Aurea Formació us ofereix:

  • Una seu social fixa i coneguda on us atendrem personalment en cas de qualsevol dubte.
  • Som professionals demostrats de la formació; el sistema de bonificació és complex i, malgrat la normativa no ho reflecteix, requereix d’anys d’experiència i formació per dur-lo a terme.
  • Som una entitat coneguda, propera i de la vostra zona. Així sempre us atendrem de manera personalitzada.