AUREA | Acadèmia d'idiomes, repàs, extraescolars i formació empreses Educació Balaguer Lleida
Les activitats extraescolars són totes aquelles que es realitzen fora de l’horari lectiu escolar i que constitueixen un complement a les activitats estrictament formatives dels alumnes, sempre amb un caràcter lúdic i educatiu durant el temps de lleure dels infants i joves.

Garantim la qualitat de les nostres activitats i una gestió òptima d’aquestes, mantenint una comunicació amb les famílies fluida i propera. Treballem conjuntament amb les AMPA i les escoles amb l'objectiu d'oferir activitats personalitzades que s’adaptin al nostre ideari i al del centre.

Com ho fem?
  • Tenim un equip de monitors qualificats amb experiència en el món de l’educació i el lleure.
  • Entenem les nostres activitats com una continuació de la formació i educació dels nens i nenes, on tothom té uns objectius i competències a assolir al llarg del curs.
  • Treballem contínuament per ampliar i millorar la nostra oferta d’activitats extraescolars.
  • Mantenim el contacte directe amb l’AMPA i les famílies.